Fredsborgsskolan, Österåker

Projekt: Nybyggnad av skola för år F-6, 3-parallellig, 630 elever
Programhandling
Beställare: Armada Kommunfastigheter AB
År: 2016-2017