Texten förskola, Sollentuna

Projekt: Ny förskola för ca 140 barn
Förstudie, programarbete, förfrågningshandling och bygghandling
Beställare: Sollentuna kommun
År: 2014-2015, byggstart 2017, invigning 2018

Fotograf: Anders Fredriksén