Author Archives: admin

About admin

Här kan du läsa om arkitekterna

Cookie-policy

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som lagras i din dator och skapas av de webbplatser som du besöker. Vi använder dem för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Vi samlar inte in några upplysningar om dig som användare och delar inte heller några uppgifter med någon annan part.

Under tiden en besökare är inne och surfar på webbsidan, skickas en sessionscookie mellan besökarens dator och servern för att kunna koppla information, som till exempel var besökaren har varit på webbsidan. Sessionscookies lagras inte permanent på besökarens dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet ”Hjälp” i din webbläsare. Det går bra att använda bleck.se även om du har blockerat cookies men det kan påverka användarupplevelsen. Denna cookie-redogörelse uppdaterades senast 17 maj 2018.

 

 

 

Alceahuset- Servicecenter- Österåker

Projekt: Hyresgästanpassning och ny receptionsdisk för ett nytt kommuncenter
Programhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling
Beställare: Armada kommunfastigheter AB
År: 2017

Huvudentrén i Alcea-huset/ kommunhuset byggs om med ett nytt Servicecenter med 20 fasta arbetsplatser samt en receptionsdisk och ett antal öppna och slutna mötesrum.

Texten förskola, Sollentuna

Projekt: Ny förskola för ca 140 barn
Förstudie, programarbete, förfrågningshandling och bygghandling
Beställare: Sollentuna kommun
År: 2014-2015, byggstart 2017, invigning 2018

En tvåvåningsbyggnad uppdelad i fyra hemvister för 140 barn och 30 vuxna. Ett hjärta i två våningar är placerat mitt i byggnaden.

Fotograf: Anders Fredriksén

SÄBO Ljusterö, Österåker

Projekt: Nybyggnad av särskilt boende, 10 lägenheter
Programskiss, Förfrågningsunderlag för TE
Beställare: Armada Kommunfastigheter AB
År: 2016-2017

 

Illustration: Robin Dauvergne

På en fint trädbevuxen kulle i nära anslutning till Görjansgården, ett befintligt trygghetsboende, kopplar vi ett särskilt boende för äldre. Ett boende med gemensamma lokaler för 10-11 personer med möjlighet att samverka med Görjansgården.

Österskärsskolan, Österåker

Projekt: Om och tillbyggnad av matsal, tillagningskök, skola för år F-6, 2-parallellig
Förslagshandling, Förfrågningsunderlag för TE och GE i två etapper
I samarbete med: Asante Arkitektur& Design
Beställare: Armada Kommunfastigheter AB
År: 2016-2017

Fotograf: Robin Hayes

Vaxmoraskolan, Sollentuna

Projekt: Tillbyggnad av Vaxmoraskolan.
Programarbete och projektering för generalentreprenad
Beställare: Sollentuna kommun
Underkonsult: Asante Arkitektur& Design
År: 2012-2013.

Vaxmora_Skola-10 980px x600px ligg

Vaxmora_Skola-27 stor ligg

Vaxmora_Skola-105 stor st

Vaxmora_Skola-215 stor ligg

Vaxmora_Skola-128 stor ligg

Vaxmora_Skola-148 stor ligg

Från och med höstterminen 2013 kommer skolan att öka sin verksamhet upp till årskurs sex. Den befintliga skolan räcker då inte till för varken skola eller fritids. En tillbyggnad på ca 600 kvm lokalarea är därför planerad. Materialen är i samklang med befintlig byggnad, men huskropparna kliver tydligt fram i backen, till skillnad från den låga tillbakadragna huvudbyggnaden. Tillbyggnaden är placerad så att den befintliga huvudentrén förstärks.
Fotograf: Göran Ekeberg

Förskola Sekunden, Täby

Projekt: Ny förskola för ca 110 barn i Ullna Strand, Täby.
Programarbete och projektering för generalentreprenad.
Beställare: Täby Kommun
År: 2013-2014, byggår 2014-2016

fr parkering 980x600
balkongrum 980x980
balkong 3 färger 980x980
fr gård 980x600
lek 980x600

En ny förskola på en tomt intill Arninge Golfklubb i ett nyligen detaljplanelagt område i östra Täby. Förskolan bygger vidare på idéer från Lövbrunna förskola med flexibla lokaler och öppna rumssamband. Inflyttning sker i juni 2016.

Söraskolan, Åkersberga

Projekt: Ombyggnad av F-9 skola för 750 elever.
Programarbete och projektering för utförande och entreprenad.
Beställare: Armada Kommunfastigheter
År: 2012-2015

En visionär ombyggnad av en 70-talsbyggnad i Åkersberga. Ny huvudentré och en ny öppenhet. Flexibla lärmiljöer. Framtidens skola.
Fotograf: Anders Fredriksén

 

Trädgårdsstadens förskola, Täby

Projekt: Ny förskola för ca 110 barn i Nordöstra Byle, Täby.
Programarbete och projektering för generalentreprenad.
Beställare: Täby Kommun
År: 2008-2009, byggår 2012-2013

tradgardsstaden_int3_980x600

tradgardsstaden_int2_980x600

tradgardsstaden_int5_980x600

tradgardsstaden_int4_980x600

tradgardsstaden_int1_980x600

En ny förskola på en vacker skogstomt i ett nyligen detaljplanelagt område i norra Täby. Förskolan bygger vidare på idéer från Lövbrunna förskola med flexibla lokaler och öppna rumssamband. Förskolan drivs i kommunal regi och öppnade i februari 2013.

Hölö allaktivitetshall, Södertälje

Projekt: Fullstor sporthall, samlingslokaler, fritidsgård och café i Hölö och Mörkö kommundel, Södertälje.
Programarbete och projektering för generalentreprenad.
Beställare: Telge Fastigheter
År: 2007-2010

Holo_hall_980x600

Holo_allaktivitetshall2_980x600

Holo_allaktivitetshall_980x600

Ett hus för skola, idrott, kultur och näringsliv. En naturlig mötesplats för invånarna i Hölö och Mörkö. Det nya huset byggs samman med Hölöskolans gymnastikbyggnad och organiseras i olika zoner. Dessa kan användas var för sig eller fungera ihop med caféet som naturlig mittpunkt. Allaktivitetshallen bildar en välkomnande entré till hela Hölö idrotts- och skolanläggning. Projektering har skett som ett partneringprojekt. Byggnaden stod färdig 2010.

Torsviks förskola

Projekt: Ny förskola för 105 barn samt idrottslokaler för Torsviks skolas yngsta elever.
Programarbete och projektering för utförande entreprenad.
Beställare: Lidingö stad och Skanska i partneringsamverkan
År: 2010-2011

Torsvik_allrum3_980x600

Torsvik_allrum_980x600

Torsvik_entre_980x600

Torsvik_hall_980x600

Torsvik_2hus_980x600

Torsvik_husvagg_980x600

Byggnaden är i souterräng och på det nedre planet finns förskolans administration samt idrottslokaler för Torsviks skolas yngsta elever. På det övre planet är förskolans verksamhetslokaler.

Utformning bygger på att förskolan vill förnya sig och bryta de traditionella grupperna om ca 20 barn. I stället vill man organisera sig i enheter om 35. Den stora gruppen fördelar sig sedan i åldershomogena grupper om 10-12 barn. Lokalerna är ljusa och flertalet av de större rummen har en takhöjd på minst 3,4 meter. Samspelet mellan ute och inne förstärks med många dörrar ut till entrégårdarna. Byggnadens färgsättning är gjord i tydliga sammanhängande fält både interiört och exteriört.
Förskolan öppnades i januari 2012.

Skogslundens förskola, Åkersberga

Projekt: Ny förskola för 90 barn.
Byggnaden blev Sveriges första internationellt certifierade passivhus.
Programarbete och projektering för generalentreprenad.
Beställare: Armada Kommunfastigheter AB
År: 2008-2010

skoglunden_980x600_int

skoglunden_980x600_int2

skoglunden_980x600_int3

skoglunden_980x600_int4

skoglunden_980x600_ext

skoglunden_980x600_ext3

skoglunden_980x600_ext2

Byggnaden har utformats i samspel mellan arkitektur, pedagogik och ekologi. Lokalerna blir ljusa och öppna och stödjer Reggio Emilia inspirerade pedagogik. Den kompakta volymen ger korta kommunikationsvägar och möjlighet till genomblickar samtidigt som den minskar energibehovet. Passivhus ger varma golv och fasadväggar utan radiatorer – en frihet att nyttja rummen fritt. Ett stort gemensamt och centralt placerat samlingsrum med dubbel takhöjd möter barn och föräldrar vid hämtningar och lämningar.

Huset har presenterats på Energitinget i Stockholm och Passivhusmässan i Alingsås och kommer i oktober presenteras på Passivhus Norden i Ålborg. Förskolan öppnade augusti 2010.
Fotograf: Natasja Jovic

GY13, Södertälje

Projekt: Kv Skogsliljan, anpassning av gymnasieskolor.
Programarbete och projektering i ett partneringprojekt mellan Telge Fastigheter och NCC
Beställare: NCC
År: 2013

Skogsliljan_980x600

Nya lokaler för Vård- och omsorg, Barn- och fritid samt Handelsprogrammet som flyttar in i Torekäll Gymnasiet. Tillfälliga lokaler anpassas för Soldalaskolans högstadieelever. Ett nytt café byggs med konstnärlig utsmyckning av elever och en upprustning av trapphus och gemensamma lokaler genomför. Färdigställt till höstterminen 2013.

GY2011, Södertälje

Projekt: Nya gymnasieskolor.
Programarbete och projektering i ett partneringprojekt mellan Telge Fastigheter och NCC.
Beställare: NCC
År: 2010-2013

GyApelsinen_int1_980x600

GyApelsinen_int2_980x600

GyApelsinen_int3_980x600

GyApelsinen_int4_980x600

I samband med den nya läroplanen omorganiserar Södertälje sina gymnasieskolor. Tre nya skolor startar hösten 2011. Torekäll Gymnasiet och Liljevalchs Internationella i delvis ombyggda lokaler. Den tredje, Entreprenörsgymnasiet, kommer 2013 expandera ut i tillbyggda lokaler. För Torekäll byggs bland annat lokaler för ett nytt VVS-program, biblioteket flyttas mm. För Liljevalchs skapas nya arbetslagslokaler med studioplatser och lärararbetsplatser i öppet samband, samt nya facksalar och labb för de naturvetenskapliga ämnena. Dessa ombyggnader avslutas under 2011. På Entreprenörsgymnasiet pågår arbetet med en större tillbyggnad för bland andra Hantverksprogrammet. Den förväntas stå färdig till hösten 2013.
Fotograf: Natasja Jovic