Om oss

bleck arkitekter gör nyttoarkitektur. Vi har lång erfarenhet av ny-, om- och tillbyggnader av skolor och förskolor. Många av projekten har varit i syftet att forma lokaler för modern pedagogik där vår roll är att kombinera nytänkande med praktisk verklighet. Det kan gälla arbetslagsorganisationer i skolan eller friare byggnader för förskolan. Vår styrka är att kunna göra rätt avvägningar med tanke på användbarhet, livslängd och skönhet.
Främst arbetar vi med:

  • skolprojekt
  • idrottsbyggnader
  • kulturlokaler
  • äldreboende
  • kommersiella lokaler
  • kontor
  • ekologi och energisnålt byggande
    (Vi har projekterat Sveriges första internationellt certifierade passivhusförskola, Skogslunden i Österåkers Kommun. Läs mer om det här.)

bleck arkitekter är ett personalägt arkitektkontor, startat 2004.

bleck arkitekter vill med kreativitet och inlevelse delta i ett projekts alla faser, från att formulera uppdraget till att ta den färdiga lösningen i bruk. Uppdragen kan vara stora eller små och omfatta allt ifrån tidiga utredningar, via program- och gestaltningsarbete, till projektering och byggskede. Med kompetens, närvaro och erfarenhet arbetar vi för våra beställares och brukares bästa.

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer.

Birgitta Grebius, arkitekt SAR/MSA, delägare
Lena Svanberg, arkitekt SAR/MSA, delägare
Cattis Sundin, arkitekt A/MSA, delägare