Skogslundens förskola, Åkersberga

Projekt: Ny förskola för 90 barn.
Byggnaden blev Sveriges första internationellt certifierade passivhus.
Programarbete och projektering för generalentreprenad.
Beställare: Armada Kommunfastigheter AB
År: 2008-2010

skoglunden_980x600_int

skoglunden_980x600_int2

skoglunden_980x600_int3

skoglunden_980x600_int4

skoglunden_980x600_ext

skoglunden_980x600_ext3

skoglunden_980x600_ext2

Byggnaden har utformats i samspel mellan arkitektur, pedagogik och ekologi. Lokalerna blir ljusa och öppna och stödjer Reggio Emilia inspirerade pedagogik. Den kompakta volymen ger korta kommunikationsvägar och möjlighet till genomblickar samtidigt som den minskar energibehovet. Passivhus ger varma golv och fasadväggar utan radiatorer – en frihet att nyttja rummen fritt. Ett stort gemensamt och centralt placerat samlingsrum med dubbel takhöjd möter barn och föräldrar vid hämtningar och lämningar.

Huset har presenterats på Energitinget i Stockholm och Passivhusmässan i Alingsås och kommer i oktober presenteras på Passivhus Norden i Ålborg. Förskolan öppnade augusti 2010.
Fotograf: Natasja Jovic