Alceahuset- Servicecenter- Österåker

Projekt: Hyresgästanpassning och ny receptionsdisk för ett nytt kommuncenter
Programhandling och förfrågningsunderlag
Beställare: Armada kommunfastigheter AB
År: 2017