Alceahuset- Servicecenter- Österåker

Projekt: Hyresgästanpassning och ny receptionsdisk för ett nytt kommuncenter
Programhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling
Beställare: Armada kommunfastigheter AB
År: 2017

Huvudentrén i Alcea-huset/ kommunhuset byggs om med ett nytt Servicecenter med 20 fasta arbetsplatser samt en receptionsdisk och ett antal öppna och slutna mötesrum.