Boulehall, Sollentuna

Projekt: Förstudie ny boulehall i Sollentuna.
Beställare: Sollentuna kommun
År: 2012

Boulehall i Sollentuna

En boulehall med 7 banor 3x12m, alternativt 3 tävlingsbanor 4×15. Byggnaden inrymmer också ett enklare café, klubbrum mm. I anslutning finns utomhusbanor och möjlighet att sitta utomhus under tak. Stomme, fasad och invändiga material i trä för att minimera koldioxidutsläpp i enlighet med Sollentuna Klimatstrategi.