GY2011, Södertälje

Projekt: Nya gymnasieskolor.
Programarbete och projektering i ett partneringprojekt mellan Telge Fastigheter och NCC.
Beställare: NCC
År: 2010-2013

GyApelsinen_int1_980x600

GyApelsinen_int2_980x600

GyApelsinen_int3_980x600

GyApelsinen_int4_980x600

I samband med den nya läroplanen omorganiserar Södertälje sina gymnasieskolor. Tre nya skolor startar hösten 2011. Torekäll Gymnasiet och Liljevalchs Internationella i delvis ombyggda lokaler. Den tredje, Entreprenörsgymnasiet, kommer 2013 expandera ut i tillbyggda lokaler. För Torekäll byggs bland annat lokaler för ett nytt VVS-program, biblioteket flyttas mm. För Liljevalchs skapas nya arbetslagslokaler med studioplatser och lärararbetsplatser i öppet samband, samt nya facksalar och labb för de naturvetenskapliga ämnena. Dessa ombyggnader avslutas under 2011. På Entreprenörsgymnasiet pågår arbetet med en större tillbyggnad för bland andra Hantverksprogrammet. Den förväntas stå färdig till hösten 2013.
Fotograf: Natasja Jovic