GY13, Södertälje

Projekt: Kv Skogsliljan, anpassning av gymnasieskolor.
Programarbete och projektering i ett partneringprojekt mellan Telge Fastigheter och NCC
Beställare: NCC
År: 2013

Skogsliljan_980x600

Nya lokaler för Vård- och omsorg, Barn- och fritid samt Handelsprogrammet som flyttar in i Torekäll Gymnasiet. Tillfälliga lokaler anpassas för Soldalaskolans högstadieelever. Ett nytt café byggs med konstnärlig utsmyckning av elever och en upprustning av trapphus och gemensamma lokaler genomför. Färdigställt till höstterminen 2013.