Häggvikshallen, Sollentuna

Projekt: Häggvikshallen
Förslagshandling och Bygghandling
Beställare: Sollentuna Kommun
Underkonsult: Asante Arkitektur& Design
År: 2014

Häggvikshallen entré 980x600

BILD06 pass gul

BILD01 grönt omkl

BILD03 siffror 980x600

Tillbyggnad av omklädningsrum till bef hall