Hölö allaktivitetshall, Södertälje

Projekt: Fullstor sporthall, samlingslokaler, fritidsgård och café i Hölö och Mörkö kommundel, Södertälje.
Programarbete och projektering för generalentreprenad.
Beställare: Telge Fastigheter
År: 2007-2010

Holo_hall_980x600

Holo_allaktivitetshall2_980x600

Holo_allaktivitetshall_980x600

Ett hus för skola, idrott, kultur och näringsliv. En naturlig mötesplats för invånarna i Hölö och Mörkö. Det nya huset byggs samman med Hölöskolans gymnastikbyggnad och organiseras i olika zoner. Dessa kan användas var för sig eller fungera ihop med caféet som naturlig mittpunkt. Allaktivitetshallen bildar en välkomnande entré till hela Hölö idrotts- och skolanläggning. Projektering har skett som ett partneringprojekt. Byggnaden stod färdig 2010.