Lövbrunna förskola, Täby

Projekt: Ny förskola för 56 barn.
Programarbete och projektering för generalentreprenad
Beställare: Täby Kommun
År: 2007-2009

lovbrunna_ext1

lovbrunna_entre

lovbrunna_int2

lovbrunna_int3

lovbrunna_int4

lovbrunna_int5

lovbrunna_badrum

Förskolan utformas med flexibla lokaler och öppna rumssamband. Ett hus som ger pedagogiska möjligheter för verksamheten och underlättar samverkan både mellan barn och vuxna. Miljön ska stimulera lek och upptäckarglädje. De ytsnåla lokalerna ligger samlade runt ett ”hjärta” med scen och lekkoja. Entrén vänder sig mot lekgården medan kökets öga möter mot vägen. Förskolan som drivs av Inspira förskolor och skolor AB, öppnade i mars 2009.
Fotograf: Sten Jansin