Österåkers multihall

Projekt: Nybyggnad av kommunens blivande huvudarena för inomhussporter och möten för ett aktivt liv. Multihall med sex hallar, bruksarea ca 13000 kvm. Programhandling.
Beställare: Österåkers kommun i regi av Armada Kommunfastigheter AB
År: 2018-2019


Illustration: Robin Dauvergne