Prolympiaskolan, Österåker

Projekt: Tillbyggnad friskola för år 4-9
Förslagshandling och Bygghandling
Beställare: Armada Kommunfastigheter AB, Prolympia och Murbryggaren Förvaltnings AB
År: 2013-2015