SÄBO Ljusterö, Österåker

Projekt: Nybyggnad av särskilt boende, 10 lägenheter
Programskiss, Förfrågningsunderlag för TE
Beställare: Armada Kommunfastigheter AB
År: 2016-2017

 

Illustration: Robin Dauvergne

På en fint trädbevuxen kulle i nära anslutning till Görjansgården, ett befintligt trygghetsboende, kopplar vi ett särskilt boende för äldre. Ett boende med gemensamma lokaler för 10-11 personer med möjlighet att samverka med Görjansgården.