Lidingö stads funktionsprogram

Tillsammans med Lidingö stads utbildningsförvaltning var bleck arkitekter med att ta fram ett funktionsprogram som skulle kunna ligga till grund vid både ombyggnad och nybyggnad av skolor i staden. För att förtydliga och visualisera samband gjorde vi grafiska illustrationer.

illustrationer