Förskola Sekunden, Täby

Projekt: Ny förskola för ca 110 barn i Ullna Strand, Täby.
Programarbete och projektering för generalentreprenad.
Beställare: Täby Kommun
År: 2013-2014, byggår 2014-2016

fr parkering 980x600
balkongrum 980x980
balkong 3 färger 980x980
fr gård 980x600
lek 980x600

En ny förskola på en tomt intill Arninge Golfklubb i ett nyligen detaljplanelagt område i östra Täby. Förskolan bygger vidare på idéer från Lövbrunna förskola med flexibla lokaler och öppna rumssamband. Inflyttning sker i juni 2016.