Söraskolan, Åkersberga

Projekt: Ombyggnad av F-9 skola för 750 elever.
Programarbete och projektering för utförande och entreprenad.
Beställare: Armada Kommunfastigheter
År: 2012-2015

En visionär ombyggnad av en 70-talsbyggnad i Åkersberga. Ny huvudentré och en ny öppenhet. Flexibla lärmiljöer. Framtidens skola.
Fotograf: Anders Fredriksén