Torsviks förskola

Projekt: Ny förskola för 105 barn samt idrottslokaler för Torsviks skolas yngsta elever.
Programarbete och projektering för utförande entreprenad.
Beställare: Lidingö stad och Skanska i partneringsamverkan
År: 2010-2011

Torsvik_allrum3_980x600

Torsvik_allrum_980x600

Torsvik_entre_980x600

Torsvik_hall_980x600

Torsvik_2hus_980x600

Torsvik_husvagg_980x600

Byggnaden är i souterräng och på det nedre planet finns förskolans administration samt idrottslokaler för Torsviks skolas yngsta elever. På det övre planet är förskolans verksamhetslokaler.

Utformning bygger på att förskolan vill förnya sig och bryta de traditionella grupperna om ca 20 barn. I stället vill man organisera sig i enheter om 35. Den stora gruppen fördelar sig sedan i åldershomogena grupper om 10-12 barn. Lokalerna är ljusa och flertalet av de större rummen har en takhöjd på minst 3,4 meter. Samspelet mellan ute och inne förstärks med många dörrar ut till entrégårdarna. Byggnadens färgsättning är gjord i tydliga sammanhängande fält både interiört och exteriört.
Förskolan öppnades i januari 2012.