Trädgårdsstadens förskola, Täby

Projekt: Ny förskola för ca 110 barn i Nordöstra Byle, Täby.
Programarbete och projektering för generalentreprenad.
Beställare: Täby Kommun
År: 2008-2009, byggår 2012-2013

tradgardsstaden_int3_980x600

tradgardsstaden_int2_980x600

tradgardsstaden_int5_980x600

tradgardsstaden_int4_980x600

tradgardsstaden_int1_980x600

En ny förskola på en vacker skogstomt i ett nyligen detaljplanelagt område i norra Täby. Förskolan bygger vidare på idéer från Lövbrunna förskola med flexibla lokaler och öppna rumssamband. Förskolan drivs i kommunal regi och öppnade i februari 2013.