Vaxmoraskolan, Sollentuna

Projekt: Tillbyggnad av Vaxmoraskolan.
Programarbete och projektering för generalentreprenad
Beställare: Sollentuna kommun
Underkonsult: Asante Arkitektur& Design
År: 2012-2013.

Vaxmora_Skola-10 980px x600px ligg

Vaxmora_Skola-27 stor ligg

Vaxmora_Skola-105 stor st

Vaxmora_Skola-215 stor ligg

Vaxmora_Skola-128 stor ligg

Vaxmora_Skola-148 stor ligg

Från och med höstterminen 2013 kommer skolan att öka sin verksamhet upp till årskurs sex. Den befintliga skolan räcker då inte till för varken skola eller fritids. En tillbyggnad på ca 600 kvm lokalarea är därför planerad. Materialen är i samklang med befintlig byggnad, men huskropparna kliver tydligt fram i backen, till skillnad från den låga tillbakadragna huvudbyggnaden. Tillbyggnaden är placerad så att den befintliga huvudentrén förstärks.
Fotograf: Göran Ekeberg