Wasaskolan, Södertälje

Projekt: Om- och tillbyggnad av sliten högstadieskola från 60-talet i Södertälje.
Programarbete och projektering för generalentreprenad.
Projektering inredning. Totalt ca 6 000 kvm.
Beställare: Telge Fastigheter AB
År: 2005-2010

Wasaskolan-window_980x600

Wasaskolan-window2_980x600

Wasaskolan-int2_980x600

Wasaskolan-int_980x600

Anpassning av korridorskola till arbetslagsskola med gradering av den sociala miljön för att skapa trygghet och arbetsro. Skolans två huvudbyggnader binds samman med en tillbyggnad. Ett högt rum som innehåller en gemensam entré, café och plats för samling och spaning. Rummet får konstnärlig utsmyckning av Gunilla Klingberg. Skolans huvudbyggnader nyinvigdes hösten 2008. Ombyggnaden av Hus C stod färdig 2010.
Fotograf: Sten Jansin